Naknada do zaposlenja koja se isplaćuje u Centru za socijalnu skrb Pakrac

traženje zaposlenja

Tko može ostvariti pravo na naknadu do zaposlenja?

Pravo na naknadu do zaposljenja može ostavariti dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom koja ima:
– tjelesno,
– mentalno,
– intelektualno,
– ili osjetilno oštećenje.

Oštećenje treba biti utvrđeno sukladno Pravilniku. Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi… Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama (NN 79/14).

Pravo se može ostvariti nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja. Najranije se može ostvariti s navršenih 15 godina života (ako naknadu ne ostvaruje prema drugim propisima).

Osoba koja ostvaruje pravo na naknadu treba biti evidentirana:
– kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje
– ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela.

Kolika je visina naknade do zaposlenja?

Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% od osnovice (350,00 kuna).

Tko ne može ostvariti pravo na naknadu do zaposlenja?

Naknadu do zaposlenja ne može ostvariti:

 • korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu,
 • osoba kojoj je utvrđena potpuna radna nesposobnost.

Kada se ukida pravo na naknada do zaposlenja?

Pravo na naknadu do zaposlenja ukida se s danom zaposlenja korisnika.

Pravo na naknadu može se ponovno priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

 • preslika osobne iskaznice podnositelja/ice zahtjeva
 • preslika izvoda iz matice rođenih podnositelja/ice zahtjeva
 • potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • da je prijavljen/a
 • da ne prima novčanu naknadu ili rješenjeHrvatskog zavoda za zapošljavanje o prestanku prava na novčanu naknadu
 • svjedodžba o završnom ispitu ili uvjerenje o osposobljenosti
 • ugovor o otkazu ili potvrda o prestanku radnog odnosa
 • nalaz i mišljenje tijela vještačenja o vrsti i težini oštećenja zdravlja
 • preslika iskaznice tekućeg računa podnositelja /ice zahtjeva