Naknada za troškove stanovanja koja se isplaćuje u Centru za socijalnu skrb Pakrac

novčanice od dvjesto kuna - naknada za troškove stanovanja

Što se podrazumijeva pod troškove stanovanja?

Pod troškove stanovanja podrazumijeva se:

  • najamnina,
  • komunalne naknade,
  • električna energija,
  • plin,
  • grijanje,
  • voda,
  • odvodnja,
  • drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Tko može ostvariti pravo na troškove stanovanja?

Pravo na troškove stanovanja mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade.

Gdje se pravo može ostvariti i do kojeg iznosa?

Naknada se može ostvariti pri jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu.

Priznati se može naknada do iznosa polovice zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.