Pravo na troškove ogrjeva u Centru za socijalnu skrb Pakrac

ogrjevno drvo

Tko može ostvariti pravo na troškove ogrjeva?

Pravo na troškove ogrjeva mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Gdje se pravo može ostvariti i na koji način?

Ostvariti se može u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu.

Odobrava se jednom godišnje na način da im se osigura 3m³ drva ili odobri novčani iznos.