Select Page

Udomiteljstvo

Udomiteljstvo je jedna od značajnijih djelatnosti Centra za socijalnu skrb Pakrac
dijete koje traži šansu

Što je udomiteljstvo?

 • udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji
 • udomiteljska obitelj osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika
 • smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu,
 • udomiteljstvo se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika
 • udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji, 
 • u novije vrijeme se teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji

Što je udomiteljska obitelj?

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva. Udomiteljsku obitelj čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

udomiteljska obitelj na okupu

Udomljavanje djece

svako dijete treba obitelj - dječji crtež

Djeca koja se smještaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi: 

– djeca bez roditelja,
– djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti,
– djeca žrtve obiteljskog nasilja,
– te djeca s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem.

udomljeno dijete

Udomljavanje odraslih osoba


U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje:
– nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, a najčešće starije i nemoćne osobe,
– te osobe s tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem.

udomljavanje odraslih osoba

Kako postati udomitelj?

 • obratite se Centru za socijalnu skrb Pakrac u ured broj 9 osobno 
 • u inicijalnom razgovoru dobiti ćete sve potrebne informacije
 • osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju predati zahtjev i dodatnu dokumentaciju osobno ili putem pošte
 • postupak koji slijedi uključuje između ostaloga:
  – razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom,
  – psihologijsko testiranje,
  – dolazak stručnih radnica u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima
 • ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje
 • nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva
 • dozvola se izdaje na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati
udomiteljsko srce

Potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva

 1. Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva (dostupan u prijemnom uredu)
 2. Domovnica
 3. Rodni list (za sve punoljente članove obitelji)
 4. Dokument o završenom školovanju (preslika svjedodžbe ili diplome – dokaz da je osoba stekla najmanje osnovnoškolsko obrazovanje)
 5. Liječnička potvrda liječnika opće medicine da osoba ne boluje od duševnih, zaraznih bolesti i ovisnost (za sve punoljetne članove obitelji)
 6. Potvrda o prihodu svih članova obitelji
 7. Izvod iz zemljišnih knjiga (kao dokaz vlasništva nekretnine) ili preslika ugovora o najmu stambenog prostora (za trajanje od najmanje 4 godine)
 8. Preslika osobne iskaznice (ili original na uvid)
 9. Potpisna suglasnost punoljentih članova obitelji za bavljenje udomiteljstvom (izjava se uzima u Centru)
Skip to content