Obrasci zahtjeva za popunjavanje i predaju u Centar za socijalnu skrb Pakrac

obrasci zahtjeva za popunjavanje i predaju u Centar za socijalnu skrb Pakrac

Dolje popisani obrasci ujedno su i linkovi do primjera obrazaca u PDF formatu.
Jednim klikom na link preuzmite obrazac u svoje računalo, otprintajte ga, popunite i predajte u nadležnu službu Centra za socijalnu skrb Pakrac.

Doplatak za pomoć i njegu - PDF

ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA - PDF

Obvezno savjetovanje - PDF

Pomoć u kući - PDF

Poludnevni boravak u Lipiku - PDF

Zahtjev za smještaj - PDF

JEDNOKRATNA NAKNADA - PDF

Naknada do zaposlenja - PDF

OBVEZNO SAVJETOVANJE PRIJE RAZVODA BRAKA

Osobna invalidnina - PDF

Status roditelja njegovatelja - pdf

Zahtjev Naknada za ugroženog kupca energenata - PDF