NN 22/2014 (19.2.2014.), Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

413

Na temelju članka 36. stavka 5. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 90/2011 i 78/2012) donosim

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O MJERILIMA I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE UDOMITELJSKE NAKNADE

Članak 1.

U Odluci o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade (»Narodne novine«, broj 22/2012) u članku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Naknada iz točke 1. ovog članka uvećava se za 60% osnovice za dijete i mladu punoljetnu osobu koja je HIV pozitivna i dijete koje boluje od centralnog hiperventilacijskog sindroma.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/2

Urbroj: 519-03-1-2/2-14-1

Zagreb, 7. veljače 2014.

Potpredsjednica Vlade

Republike Hrvatske i ministrica

socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.