NN 22/2012 (23.2.2012.), Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

593

Na temelju članka 36. stavka 5. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 90/11), ministrica socijalne politike i mladih donosi

ODLUKU O MJERILIMA I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE UDOMITELJSKE NAKNADE

Članak 1.

Naknada udomitelju određuje se ovisno o broju i vrsti korisnika, u postotku od osnovice iz članka 36. stavka 2. Zakona o udomiteljstvu i to:

1. Naknada udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe iznosi 80% osnovice po smještenom korisniku.

2. Naknada udomitelju iz točke 1. ovog članka uvećava se za 25% osnovice ukoliko je dijete i mlađa punoljetna osoba s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, odnosno s problemima u ponašanju.

3. Naknada iz točke 1. ovog članka uvećava se za 60% osnovice za dijete i mladu punoljetnu osobu koja je HIV pozitivna.

4. Naknada udomitelju koji smještava odrasle osobe iznosi 60% osnovice po smještenom korisniku.

5. Naknada udomitelju iz točke 4. ovog članka uvećava se za 15% osnovice za odraslog polupokretnog korisnika.

6. Naknada iz točke 4. ovog članka uvećava se za 20% osnovice za odraslog nepokretnog korisnika i odraslog pokretnog korisnika s mentalnim ili težim intelektualnim oštećenjem.

7. Naknada iz točke 4. ovog članka uvećava se za 50% osnovice za odraslog HIV pozitivnog korisnika.

Članak 2.

Naknada iz točke 1. i 4. članka 1. uvećava se za 20% osnovice ukoliko udomitelj ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva za jednog korisnika.

Članak 3.

Naknadu iz točke 1. i 4. članka 1. isplaćuje zavod, odnosno centar za socijalnu skrb korisnika od 1. ožujka 2012. godine.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 551-04/12-01/20

Urbroj: 519-09-14/1-12-1

Zagreb, 17. veljače 2012.

Podpredsjednica Vlade
Republike Hrvatske i ministrica
socijalne politike i mladih
Milanka Opačić, v. r.