NN 114/2014 (26.9.2014.), Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2173

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. rujna 2014. godine donijela

ODLUKU

O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA DRUGIH PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

I.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos drugih prava iz sustava socijalne skrbi iznosi 500,00 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/370

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 25. rujna 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.