NN 114/2014 (26.9.2014.), Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2172

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. rujna 2014. godine donijela

ODLUKU

O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

I.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade iznosi 800,00 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/369

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 25. rujna 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.