NN 32/2019 (29.3.2019.), Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

675

          Na temelju članka 314. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15) ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, donosi


ODLUKU
O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA

I.

          Ovom Odlukom se određuju iznosi uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.

II.

(1) Iznosi uzdržavanja se određuju za svako dijete prema sljedećoj tablici:

Platni razredi prihoda obveznika uzdržavanja Mjesečni iznosi uzdržavanja prema dobi djeteta Zajamčeni preostali dio prihoda
0 – 6 g. 7 – 12 g. 13 – 18 g.
1 2 3
do 2.500 1.061 1.248 1.373 800
2.501 – 3.500 1.061 1.248 1.373 1.000
3.501 – 4.500 1.061 1.248 1.373 1.350
4.501 – 5.500 1.070 1.259 1.385 1.700
5.501 – 6.500 1.190 1.392 1.525 2.050
6.501 – 7.500 1.310 1.524 1.666 2.400
7.501 – 8.500 1.430 1.657 1.806 2.750
8.501 – 9.500 1.550 1.789 1.947 3.100
9.501 – 10.500 1.680 1.933 2.101 3.450
10.501 – 11.500 1.810 2.077 2.254 3.800
11.501 – 13.000 1.960 2.245 2.454 4.200
13.001 – 14.500 2.131 2.436 2.639 4.700
14.501 – 16.000 2.300 2.628 2.844 5.200
16.001 – 18.000 2.525 2.884 3.121 5.800
18.001 – 20.000 2.775 3.169 3.429 6.500

*Iznosi u tablici su izraženi u kunama

(2) Ukupan iznos uzdržavanja koji je dužan plaćati roditelj obveznik uzdržavanja može se odrediti u ukupnom mjesečnom iznosu koji omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke.

(3) Ako ukupan mjesečni iznos uzdržavanja ne omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja, preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke, prilikom izračuna ukupnog mjesečnog iznosa uzdržavanja primjenjuju se iznosi uzdržavanja određeni u prvom sljedećem nižem platnom razredu prihoda obveznika uzdržavanja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom 1. travnja 2019. godine.

Klasa: 552-07/19-02/24

Urbroj: 519-04-2-2/1-19-2

Zagreb, 20. ožujka 2019.

Ministrica
Nada Murganić, v. r.