NN 132/2015 (4.12.2015.), Ispravak Pravilnika o obiteljskoj medijaciji

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2488

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o obiteljskoj medijaciji koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 123 od 11. studenoga 2015., te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O OBITELJSKOJ MEDIJACIJI

U Obrascu Zahtjeva za donošenje rješenja o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti obiteljskih medijatora, koji je sastavni dio Pravilnika o obiteljskoj medijaciji, umjesto (»Narodne novine« broj: 75/14) treba stajati (»Narodne novine«, broj 103/15).

Klasa: 113-04/08-01/01

Urbroj: 519-03-1-2/2-15-217

Zagreb, 25. studenoga 2015.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.