Uvjeti i odredbe poslovanja i funkcioniranja internet stranice Centra za socijalnu skrb Pakrac

Ažurirano 10.08.2020. godine

UVOD

Uvjeti i odredbe („Uvjeti“) opisuju kako Centar regulira vašu upotrebu ove web stranice. Centar za socijalnu skrb Pakrac („Tvrtka“, „Mi“ i „naše“) je vlasnik internet stranice www.czss-pakrac.hr („Web mjesto“).

Pažljivo pročitajte sljedeće podatke da biste razumjeli našu praksu u vezi s korištenjem web mjesta. Tvrtka može u bilo kojem trenutku promijeniti Uvjete. Tvrtka vas može obavijestiti o promjenama Uvjeta koristeći se dostupnim sredstvima komunikacije. Tvrtka vam preporučuje da stranicu često provjeravate kako biste vidjeli stvarnu verziju Uvjeta i njihove prethodne verzije.

Ako zastupate pravnu osobu, potvrđujete da ste ovlašteni od takve pravne osobe. U tom slučaju ovlašteni ste da zaključite Uvjete kao pravna osoba koju zastupate.

 

1. POLITIKA PRIVATNOSTI

Naša pravila o privatnosti dostupna su na zasebnoj web stranici. Naša Pravila o privatnosti objašnjavaju vam kako obrađujemo podatke o vama. 

Vi trebate shvatiti da upotrebom stranice potvrđujete da ste upoznati sa Politikom zaštite privatnosti Centra.

2. USLUGE

Web lokacija vam omogućuje korištenje usluga dostupnih na ovoj web stranici. Nećete koristiti usluge za nezakonite ciljeve.

3. USLUGE TREĆIH STRANAKA

Web lokacija može sadržavati veze do drugih web lokacija, aplikacija i platformi. Te veze nazivamo i linkovima (u daljnjem tekstu “Povezana web mjesta”).
Društvo ne kontrolira povezane stranice i nije odgovorno za sadržaj i ostale materijale povezanih stranica. Tvrtka vam stavlja na raspolaganje ove veze za pružanje funkcionalnosti ili usluga na Stranici.

4. ZABRANE KORIŠTENJE I INTELEKTUALNA SVOJINA

Tvrtka vam daje neprenosivu, neekskluzivnu, opozivnu licencu. Licencu za pristup i upotrebu web stranice s jednog uređaja u skladu s ovim Uvjetima.
Nećete koristiti web mjesto u nezakonite ili zabranjene svrhe. Ne smijete koristiti Stranicu na način koji može onemogućiti, oštetiti ili ometati web mjesto.

Sav sadržaj prisutan na Stranici uključuje tekst, kôd, grafiku, logotipe, slike, kompilaciju, softver koji se koristi na web mjestu (u daljnjem tekstu i prije “Sadržaj”). Sadržaj je vlasništvo Tvrtke ili njegovih izvođača i zaštićen je zakonima o intelektualnom vlasništvu koji štite takva prava. Slažete se s korištenjem svih obavijesti o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima. Također i ograničenja sadržana u Sadržaju i zabranjeno vam je mijenjanje sadržaja.

Ne smijete objavljivati, prenositi, mijenjati, sudjelovati u prijenosu, stvarati i prodavati izvedene radove ili na bilo koji način koristiti bilo koji Sadržaj. Vaše uživanje na web stranici ne daje vam pravo na bilo kakvu ilegalnu i zabranjenu upotrebu sadržaja. Posebno ne smijete mijenjati vlasnička prava ili obavijesti u sadržaju. Sadržaj koristite samo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Tvrtka vam ne daje nikakve licence za intelektualno vlasništvo tvrtke.

5. MATERIJALI PODUZEĆA

Objavljivanjem, prijenosom, unosom, pružanjem ili predajom vašeg Sadržaja dajete tvrtki da koristi vaš sadržaj. Sve u vezi s poslovanjem tvrtke, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava na prijenos, javno prikazivanje, distribuciju, javno izvršavanje, kopiranje , reproducirati i prevesti svoj sadržaj. Također i objaviti vaše ime u vezi sa vašim Sadržajem.

Naknada se ne plaća za upotrebu vašeg Sadržaja. Društvo nema obvezu objavljivati ​​ili uživati ​​u bilo kojem Sadržaju koji nam možete poslati i može ukloniti Vaš Sadržaj u bilo kojem trenutku.

Objavljivanjem, prijenosom, unosom, pružanjem ili dostavljanjem svog sadržaja jamčite i izjavljujete da posjedujete sva prava na vaš sadržaj.

6. ODRICANJE OD ODREĐENIH OBVEZA

Informacije dostupne putem web stranice mogu uključivati ​​tipografske pogreške ili netočnosti. Tvrtka ne snosi odgovornost za ove netočnosti i pogreške.

Tvrtka ne daje izjave o dostupnosti, točnosti, pouzdanosti, prikladnosti i pravovremenosti Sadržaja sadržanog na uslugama i  dostupnim na Stranici. U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, svi se takvi Sadržaj i usluge pružaju na način “kakav jest”. Društvo se odriče svih jamstava i uvjeta koji se tiču ​​ovog Sadržaja i usluga. Uključujući jamstva i odredbe trgovinske sposobnosti, podobnosti za određenu svrhu.

U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, ni u kojem slučaju Društvo neće biti odgovorno za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu, posebnu, kaznenu štetu. Uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu zbog gubitka uživanja, podataka ili profita. U povezanosti s uživanjem ili izvršenjem stranice u kontekstu nemogućnosti ili kašnjenja uživanja u web mjestu ili njegovim uslugama ili bilo kojeg sadržaja web mjesta. Ili na drugi način proisteklih iz uživanja stranice, na temelju ugovora i ne -ugovorna odgovornost ili drugi razlog.

Ako je isključenje ili ograničenje odgovornosti za štetu, bilo posljedičnu ili slučajnu, u određenom slučaju zabranjeno, isključenje ili ograničenje odgovornosti ne odnosi se na vas.

7. ODŠTETA

Prihvaćate se obeštetiti, braniti i štititi Tvrtku, njene menadžere, direktore, zaposlenike i treće strane za bilo kakve troškove. To uključuje gubitke, troškove (uključujući odvjetničke naknade), obveze vezane za ili koji proizlaze iz vašeg uživanja ili nesposobnosti da biste uživali na web mjestu ili njegovim uslugama i uslugama tvrtke. Uključuje kršenje ovih Uvjeta ili kršenja bilo kojih prava trećih strana ili kršenje važećeg zakona. Možete preuzeti isključivu obranu, a vi ćete surađivati ​​s Društvom u uspostavljanju svih dostupnih obrana.

8. PRESTANAK I OGRANIČENJE PRISTUPA

Tvrtka može u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, ukinuti vaš pristup web mjestu i povezanim uslugama. Ili bilo kojem njegovom dijelu u slučaju vašeg kršenja ovih Uvjeta.

9. RAZNO

Mjerodavno pravo Uvjeta bit će materijalni zakoni zemlje u kojoj je Tvrtka osnovana. Izuzetak su pravila o sukobu zakona. Nećete koristiti web mjesto u jurisdikcijama koje ne primjenjuju sve odredbe Uvjeta.

Nikakav zajednički pothvat, partnerstvo, zaposlenje ili agencijski odnosi se ne podrazumijevaju između vas i tvrtke kao rezultat Uvjeta ili upotrebe web stranice.

Ništa u ovim Uvjetima ne predstavlja derogaciju prava Tvrtke. Prava da Tvrtka udovoljava vladinim, sudskim, policijskim i zahtjevu ili zahtjevima za provođenje zakona koji se tiču ​​vašeg uživanja na ovoj stranici.

Ako je bilo koji dio Uvjeta utvrđen nevažećim ili neprovedivim u skladu s primjenjivim zakonom, onda će se nevaljane ili neprovedive klauzule prebaciti na valjane i izvršne klauzule. Na klauzule slične izvornoj verziji Uvjeta i drugim dijelovima i odjeljcima Odredbe koji vrijede vrijede za vas i Tvrtku.

Ovi uvjeti predstavljaju cjelokupni ugovor između vas i tvrtke o uživanju web stranice. Uvjeti dokidaju sve prethodne komunikacije i ponude, bilo elektronske, usmene ili pisane, između vas i tvrtke.

Društvo i njegove povezane tvrtke ne snose odgovornost za neispunjavanje ili kašnjenje u izvršavanju svojih obveza. I to ako je neuspjeh ili kašnjenje proizašao iz bilo kojeg razloga izvan razumne kontrole Tvrtke. To uključuje tehničke kvarove, prirodne katastrofe, blokade, embargo, nerede. Uključujući akte, propise, zakone ili naredbe vlade, terorističke akte, rat ili bilo koje druge sile izvan kontrole tvrtke.

U slučaju kontroverzi, zahtjeva, tvrdnji, sporova ili uzroka djelovanja između Tvrtke i vas, koji se odnose na web mjesto ili druga povezana pitanja ili Uvjete, vi i Tvrtka se slažete da pokušate riješiti takve sporove dobronamjernim pregovaranjem. U slučaju neuspjeha takvih pregovora, sporovi se rješavaju isključivo preko sudova zemlje u kojoj je Društvo osnovano.

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Obvezali smo se riješiti sve pritužbe na naše prikupljanje ili upotrebu vaših osobnih podataka. Možete podnijeti pritužbu u vezi s ovim Uvjetima ili našom praksom u vezi s vašim osobnim podacima. Molimo kontaktirajte nas na Službenika za zaštitu podataka Centra na telefon 034 411-130. Ili nas kontaktirajte pismenim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Petra Preradovića 1, 34550 Pakrac.

Odgovorit ćemo na vašu žalbu što je prije moguće i u svakom slučaju u roku od 30 dana. Nadamo se da ćemo riješiti svaku žalbu koja nam je upućena. Ako smatrate da vaša žalba nije adekvatno riješena, pridržavate pravo kontaktirati vaše lokalno nadzorno tijelo za zaštitu podataka.

11. INFORMACIJE O KONTAKTU

Pozdravljamo vaše komentare ili pitanja u vezi s ovim Uvjetima. Možete nas kontaktirati pismeno na dubravka.sebic@socskrb.hr ili poštom na adresu Centar za socijalnu skrb Pakrac, Petra Preradovića 1, 34550 Pakrac.