Financijski izvještaj Centra za 2014. godinu – u PDF formatu

Prikazujemo Financijski izvještaj Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2014. godinu u PDF formatu. Možete odabrati željenu veličinu prikaza na ekranu. Ovaj dokument mogu čitati programi – čitači tekstova na zaslonu računala. 

Po potrebi ovaj dokument možete preuzeti u svoje računalo.

Srodne stranice: