Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2015. godinu

obrazac p-vrio 2015 iz Financijskog izvještaja Centra za 2015. godinu

U koliko želite prikaz u nešto krupnijem formatu, dva puta kliknite na sliku izvještaja.