Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji iz Financijskog izvještaja Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2015. godinu

izvještaj RAS funkcijski iz Financijskog izvještaja Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2015. godinu

U koliko želite prikaz u nešto krupnijem formatu, dva puta kliknite na sliku izvještaja.