Izvještaj o rashodima Centra za 2017. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi Centra iz izvještaja za 2017. godinu, slika 1
rashodi Centra za 2017. godinu, slika 2

Za prikaz u većem formatu kliknite na pojedinu sliku jednom, pa još jednom.