Izvještaj Centra o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2018. godinu – PNG i PDF dokumenti

izvještaj Centra o rashodima za 2018. godinu, slika 1
izvještaj Centra o rashodima za 2018. godinu, slika 2

Za prikaz u većem formatu kliknite na pojedinu sliku jednom, pa još jednom.

Slijedi isti dokument u PDF formatu zbog čitača zaslona ekrana. Možete odabrati veličinu prikaza na ekranu.
Isti dokument prema potrebi možete preuzeti u svoje računalo.