Bilanca Centra za socijalnu skrb Pakrac na dan 31. decembra 2019. godine – PNG i PDF dokument

Bilanca Centra na dan 31. decembra 2019. godine

U koliko vam je potreban krupniji prikaz, kliknite na sliku ovog izvještaja jednom pa još jednom.

Slijedi isti dokument u PDF formatu zbog čitača zaslona ekrana. Možete odabrati veličinu prikaza na ekranu.
Isti dokument prema potrebi možete preuzeti u svoje računalo.