Izvještaj Centra o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2019. godinu – prvi dio

prihodi i rashodi u 2019. godini - stranica 1
prihodi i rashodi u 2019. godini - stranica 2
prihodi i rashodi u 2019. godini - stranica 3