Izvještaj Centra o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2019. godinu – treći dio

 Izvještaj Centra o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2019. godinu - stranica 7
 Izvještaj Centra o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2019. godinu - stranica 8
 Izvještaj Centra o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2019. godinu - stranica 9