Izvještaj Centra o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2019. godinu – četvrti dio

 Izvještaj Centra o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2019. godinu - stranica 10
 Izvještaj Centra o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2019. godinu - stranica 11
 Izvještaj Centra o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2019. godinu - stranica 12