Financijski izvještaj Centra za 2020. godinu u PDF formatu

Prikazujemo cijeli Financijski izvještaj Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2020. godinu.

Dokument je postavljen u PDF formatu. Ovaj dokument mogu čitati programi – čitači tekstova na zaslonu računala.

Možete odabrati željenu veličinu prikaza na ekranu. Po potrebi ovaj dokument možete preuzeti u svoje računalo.