Financijski izvještaj Centra o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2020. godinu – PDF dokument