Financijski plan Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2020. godinu – ministarstvo

Financijski plan sadrži dvije stranice teksta a možete ga pregledati na ekranu ili preuzeti u svoje računalo.