Izmjenjen i dopunjen plan nabave Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu s izmjenama za predmete čija je procijenjena vrijednost:

– jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga

– i 500.000,00 kn za nabavu radova

Konto Predmet
nabave
Evidencijski
broj
nabave
Procijenjena
Vrijednost
nabave
bez PDV-a
Planirana vrijednost
s PDV_om
Vrsta
postupka
CVP
oznaka
Napomena
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
3221 Uredski materijal 1.1 23.696,35 29.620,43 Jednostavna nabava 22800000-8 Narudžbenica
3231 Poštarina 2.1 28.479,72 35.599,65 Ugovor na temelju OS 64110000-0
3234 Usluge čuvanja imovine i osoba 3.1 66.528,00 83.160,00 Jednostavna nabava 98390000-3 Poziv na dostavu ponuda
3238 Računalne usluge 4.1 20.496,92 25.621,15 Jednostavna nabava 72500000-0 Narudžbenica i ugovor

Slijedi slika originalnog Plana nabave za 2018. godinu sa izmjenama.

izmjenjeni plan nabave Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2018. godinu