Izmjenjeni plan nabave Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu s izmjenama za predmete čija je procijenjena vrijednost:

– jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga

– i 500.000,00 kn za nabavu radova

Redni
broj
Evidencijski
broj
nabave
Predmet
nabave
Procijenjena
vrijednost
nabave
bez PDV-a
Vrsta
postupka
javne
nabave
Naznaka
sklapa li se
ugovor o
javnoj nabavi
ili okvirni
sporazum
Planirani
početak
postupka
javne
nabave
Napomena
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 1.1 Poštarina 24.499,73 SJN Ugovor na temelju OS
2. 1.2 Usluge čuvanja imovine i osoba 68.952,00 Jednostavna nabava Ugovor Poziv na dostavu ponuda

Slijedi slika originalnog dokumenta Plana nabave za 2017. godinu sa izmjenama.

izmjenjeni Plan nabave Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2017. godinu