Select Page

Izmjenjeni Plan nabave za 2021

Izmjenjeni Plan nabave Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2021. godinu
ç Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Vrijedi od Vrijedi do Napomena Status promjene
1 nije primjenjivo poštarina 64111000-7 37.974,94 Otvoreni postupak DA Okvirni sporazum 01.01.2021 31.12.2021 31.12.2021 Izmijenjena
nije primjenjivo poštarina 64111000-7 43.000,00 Otvoreni postupak DA Okvirni sporazum 01.01.2021 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021
2 nije primjenjivo usluge čuvanja imovine i osoba 79700000-1 74.888,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 01.01.2021 31.12.2021 31.12.2021 Izmijenjena
nije primjenjivo usluge čuvanja imovine i osoba 79700000-1 76.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor 01.01.2021 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021
3 nije primjenjivo uredski materijal 30192000-1 23.047,53 Otvoreni postupak DA Okvirni sporazum NE I kvartal 12 31.12.2021 Dodana
4 nije primjenjivo računalne usluge 72500000-0 20.352,63 Postupak jednostavne nabave Ugovor NE I kvartal 12 31.12.2021 Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 31.12.2021. – 08:23

Datum objave plana nabave: 31.12.2020. – 09:08

Skip to content