Izmijenjen i dopunjen Plan nabave Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu s izmjenama

za predmete čija je procijenjena vrijednost:
– jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga

– i 500.000,00 kn za nabavu radova

Redni
broj
Predmet Nabave Procijenjena vrijednost nabave
u kunama (bez PDV-a)
1. Poštarina (pisma, tiskanice) i objedinjena nabava 31.782,26
2. Usluge čuvanja imovine i osoba 71.709,00
3. Uredski materijal 21.837,25

Slijedi slika originalnog dokumenta Plana nabave za 2016. godinu sa izmjenama.

izmjena Plana nabave Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2016. godinu