Plan nabave Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu za predmete čija je procijenjena vrijednost:

– jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga

– i 500.000,00 kn za nabavu radova

Centar za socijalnu skrb Pakrac će tijekom 2018. godine, robe, radove i usluge u postupku jednostavne nabave, nabavljati neposrednom narudžbom od dobavljača, zaključivanjem odgovarajućeg ugovora ili putem objedinjene javne nabave koju provodi nadležno ministarstvo.

Redni
broj
Evidencijski
broj
nabave
Predmet
nabave
Procijenjena
vrijednost
nabave
bez PDV-a
Vrsta
postupka
javne
nabave
Naznaka
sklapa li se
ugovor o
javnoj nabavi
ili okvirni
sporazum
Planirani početak
postupka
javne
nabave
Napomena
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 1.1 Uredski materijal 20.626,40 Jednostavna nabava Ugovor o objedinjenoj javnoj nabavi
2. 1.2 Usluge telefona 22.000,00 SJN Ugovor na temelju OS OS u tijeku
3. 1.3 Poštarina 34.400,00 SJN Ugovor na temelju OS OS u tijeku
4. 1.4 Usluge čuvanja imovine i osoba 71.200,00 Jednostavna nabava Ugovor Poziv na dostavu ponuda

Slijedi slika originalnog Plana nabave za 2018. godinu.

plan nabave Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2018. godinu