Select Page

Plan nabave za 2022

Plan nabave Centra za socijalnu skrb Novska za 2022. godinu
Rbr Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) Posebni režim nabave Predmet podijeljen na grupe Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma Vrijedi od Vrijedi do Napomena Status promjene
1 nije primjenjivo UREDSKI MATERIJAL 30192000-1 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Narudžbenica NE I kvartal 12 31.12.2021
2 nije primjenjivo RAČUNALNE USLUGE 72500000-0 21.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE I kvartal 31.12.2021
3 nije primjenjivo POŠTARINA 64111000-7 45.000,00 Otvoreni postupak DA Okvirni sporazum NE I kvartal 12 31.12.2021 Postupak nabave provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu.
4 nije primjenjivo USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA 79700000-1 77.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE I kvartal 12 31.12.2021

Datum zadnje izmjene plana: 31.12.2021 08:33

Datum objave plana nabave:  31.12.2021 08:33

Skip to content