Registar sklopljenih ugovora u Centru za socijalnu skrb Pakrac za 2018 godinu

Na slici gore prikazan je Izvod iz registra sklopljenih ugovora Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2018. godinu.

Ostali sklopljeni ugovori: