QR kod Centra za socijalnu skrb Pakrac

 

Skenirajte QR kod Centra pomoću vašeg mobilnog uređaja (smartphone ili tablet) i memorirajte web (URL) adresu naših internet stranica za kasnije pregledavanje.

QR kod i logotip Centra za socijalnu skrb Pakrac