Pomoć i podrška – poglavlje iz Priručnika za udomiteljstvo

  Autor: Tamara Premuš, predsjednica udruge „Maslačak“  

Kako bi ostvarili određene ciljeve, viziju i misiju te pomogli jedni drugima, ljudi se od davnina udružuju. Danas postoje različite udruge s različitim ciljevima, aktivnostima i interesima. Brojne udruge su osnovane kao potpora osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima.

Neke od vizija udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji:

 • omogućavanje osobama s intelektualnim teškoćama ostvarivanje njihovih prava kao i maksimalno uključivanje u društvo poštujući njihove uvjete, mogućnosti, potrebe te dostojanstvo;
 • doprinijeti zaštiti prava osoba s intelektualnim teškoćama i kvaliteti života njihovih obitelji te razvoju održive mreže dostupnih socijalnih usluga i programa;
 • formiranje sustava podrške u lokalnoj zajednici koji će osobama s intelektualnim teškoćama omogućiti razvoj potencijala u svim vidovima življenja uključujući medicinsku, socijalnu, emocionalnu i radnu dimenziju te punopravno sudjelovanje u svim aspektima života u zajednici;
 • društvo senzibilizirano za mogućnosti i potrebe osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji u kojem ove skupine ostvaruju zakonom zajamčena prava i ravnopravni su i prepoznatljivi dionici zajednice u kojoj žive;

Neke od misija udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji:

 • socijalna podrška unapređivanju kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji putem sudjelovanja u društvenoj skrbi, okupljanja osoba s intelektualnim teškoćama u klubu, informiranja o pravima osoba s intelektualnim teškoćama te humanitarnom pomoći;
 • Promicanje i zaštita prava osoba s intelektualnim teškoćama, njihovo kvalitetno i ravnopravno sudjelovanje u svim segmentima društva te direktan rad s korisnicima;
 • Rad na unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji.

Vrijednosti i principi djelovanja udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji:

 • dostojanstvo i individualna autonomija, uključujući slobodu izbora i neovisnost osoba;
 • nediskriminacija i nenasilje;
 • sudjelovanje i uključenost u društvo;
 • poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanje različitosti;
 • jednake mogućnosti;
 • pristupačnost;
 • jednakost između muškaraca i žena;
 • međuovisnost i nedjeljivost svih ljudskih prava;
 • timski rad;
 • profesionalnost i etičnost u radu;
 • partnerstvo i međusektorska suradnja.

Neki od ciljeva udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji:

 • zaštita i promicanje prava i interesa svojih članova, sudjelovanje u kreiranju politika za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osobe s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici;
 • aktivno sudjelovanje u razvoju i neposrednoj primjeni socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, izjednačavanje mogućnosti uz uvažavanje njihovih potreba i dostojanstva;
 • zagovaranje i stvaranje uvjeta za život u zajednici uz primjerenu podršku i poticanje deinstitucionalizacije.