Predgovor Priručnika za udomiteljstvo

Usprkos dugom imenu projekta – Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama putem podizanja razine kvalitete usluga u udomiteljstvu – njegova je ideja u svojoj osnovi jednostavna: stvoriti uvjete za kvalitetniji život osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima te osigurati mehanizme za održavanje tih uvjeta.

Čak i kao nekome tko osobno nema iskustva u životu sa osobama s invaliditetom, a saznanja o njihovim potrebama i problemima ne sežu dublje od opće kulture, sav trud, odricanja i napori koje udomitelji ulažu u svoje štićenike postali su mi tijekom provedbe ovog projekta mnogo jasniji.

Iz izravnih i neizravnih kontakata sa udomiteljima i sa timom stručnjaka koji je radio na projektu, bez sumnje je vidljivo koliko udomiteljima znači podrška stručnjaka. Upravo se zbog ovog nadam kako će svi pozitivni rezultati proizašli iz projektnih aktivnosti (klubovi za udomitelje i osobe s invaliditetom, rad mobilnih timova za podršku, kurikulum za edukatore udomitelja osoba s invaliditetom, kurikulum za udomitelje osoba s invaliditetom, nove ideje za socijalno uključivanje osoba s invaliditetom viđene u Njemačkoj, ovaj Priručnik i druge) pridonijeti osnaživanju cjelokupne populacije na koju su bili usmjereni.

Cilj je ovog Priručnika dati odgovore na osnovna pitanja sa kojima su se autori susretali tijekom edukacijskih radionica sa udomiteljima kao i tijekom svojeg profesionalnog iskustva te pružiti praktične savjete za svakodnevni život.

Ovim bih se putem želio zahvaliti projektnim partnerima, koji su prepoznali važnost ove inicijative i nesebično se uključili u njenu realizaciju, kao i svima ostalima koji su pomogli u ostvarivanju zacrtanih ciljeva ovog projekta.

Orin Balenović
Voditelj projekta

Ostale stranice priručnika: