GRADONAČELNICA

KLASA: 112-03/22-01/1
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-38
Pakrac, 25. studenog 2022. godine

Na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III broj poziva UP.02.1.1.16 te projekta pod nazivom „Žena spretna, starost sretna“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0411, čiji je nositelj Grad Pakrac, a partneri Centar za socijalnu skrb Pakrac i Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Požega, objavljuje

 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA
za zapošljavanje na određeno vrijeme djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt
„Žena spretna, starost sretna“

 

  1. JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijemedjelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Žena spretna, starost sretna“ mijenja se na način da se drugi odlomak dijela natječaja pod nazivom ”OSTALE ODREDBE”,a koji glasi ”Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega.”   mijenja i sada glasi  ”Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 11 (jedanaest) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega.”, što znači da je posljednji dan za prijavu 28. studenog 2022.godine, do kraja dana.

 

  1. Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju iste.

 

GRADONAČELNICA

Anamarija Blažević, struč.spec.oec.