Slika kupona za struju od 200 kuna za subvenciju troškova električne energije

Od siječnja 2016. godine nećemo više izdavati kupone za ostvarivanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

Odluka se temelji na:
-Uredbi o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata,
– načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade 
– i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb.

Uredba je objavljena u Narodnim novinama br. 140/15.

Ova Uredba je stupila na snagu 01. siječnja 2016. godine.

Korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može iskoristiti pravo na subvenciju troškova električne energije. I to prilikom plaćanja računa za troškove električne energije u poslovnici Financijske agencije uz predočenje:

  1. Osobne identifikacijske isprave
  2. Rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata
  3. Izvornog naloga za uplatu troškova električne energije