Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij „Socijalna politika“ u Zagrebu

 

Fotografija zgrade Pravnog fakulteta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet u Zagrebu

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

objavljuje

n a t j e č a j
za upis polaznika
na poslijediplomski specijalistički studij „Socijalna politika“

Studij traje četiri semestra.

Na studij se ima pravo upisati:

– osoba koja je završila diplomski studij socijalne politike i stekla zvanje magistra socijalne politike, odnosno diplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje magistra socijalnog rada;
– osoba koja je završila dodiplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika ili drugi dodiplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti;
– osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij prava, psihologije, politologije, sociologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, humanističkih i edukacijskih područja; za ove pristupnike će se definirati odgovarajući razlikovni sadržaji iz područja socijalnog rada i socijalne politike u opsegu ne većem od 30 ECTS-a.

Nastava započinje u zimskom semestru akademske 2016/17. godine.

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru.

Prijave se primaju do 30. lipnja 2016. na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, Nazorova 51.

Uz prijavu je obvezno predložiti:

  • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti;
  • diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena;
  •  potvrde / izjavu o aktivnom znanju engleskog jezika;
  • izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja.

O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 30 dana po zaključenju natječaja.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici www.pravo.hr.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na:

– e-mail tajnistvo@pravo.hr
– odnosno na telefon broj 4564 302
– ili na e-mail ivana.zimbrek@pravo.hr
– odnosno na telefon 4895 804.