Ustrojstvo Centra za socijalnu skrb Pakrac

Centar za socijalnu skrb Pakrac organiziran je na slijedeći način:

Ravnatelj

 • Darko Havranek, pravnik

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad Centra za socijalnu skrb Pakrac.
Ravnatelj predstavlja i zastupa Centar za socijalnu skrb Pakrac i odgovoran je za zakonitost rada Centra.

Stručna cjelina za novčane naknade

 • socijalna radnica
 • pravnik

U cjelini za novčane naknade rješava se u prvom stupnju o novčanim pravima i naknadama.
Pružaju se usluge socijalnog i drugog stručnog rada.
Potiču se, organiziraju i provode aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema.
Potiču se i razvijaju dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

Stručna cjelina za odrasle osobe

 • socijalna radnica
 • socijalna radnica
 • pravnik
 • psiholog

U cjelini za odrasle osobe obavljaju se poslovi:

Zaštite osoba:

– starijih i nemoćnih osoba,
– odraslih osoba sa invaliditetom,
– odraslih osoba pod skrbništvom,
– osoba nad kojima roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti;

Savjetovanja u prevenciji nasilja u obitelji i ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti;

Rješava se u prvom stupnju o pravu:

– na uslugu smještaja,
– pravu na pomoć u kući,
– ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu,
– ostvarivanje prava na osobnu invalidninu,
– te provođenje postupka priznavanja prava na status roditelja njegovatelja.

Prate se prilike smještenih osoba, poduzimaju radnje za njihovo daljnje zbrinjavanje i zaštitu njihovih interesa.

Provode se poslovi vezani uz udomiteljstvo odraslih osoba.

Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj

 • socijalni radnik
 • pravnica
 • psiholog – prof.
 • defektolog socijani pedagog

U cjelini za djecu, mladež i obitelj obavljaju se poslovi:

– rješava se u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite;
– rješava se o pravima iz sustava socijalne skrbi;
– ostvarivanja prava djece s teškoćama u razvoju (pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu);
– rješavaju se pitanja vezana za brak i odnose u braku te odnose roditelja i djece;
– provodi se postupak posvojenja;
– rješava se u prvom stupnju o pravu na uslugu smještaja;
– štite se prava i interesi djece i mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju;
– provode se poslovi u vezi s udomiteljstvom djece i mladeži;
– poslovi skrbništva nad djecom;
– sudjelovanje u prevenciji nasilja u obiteljima s djecom i mladeži;
– donošenje mišljenja i prijedloga u sudskim postupcima;
– provode se savjetovanja.

Računovodstveni, financijski i pomoćno tehnički poslovi

 • univ. bacc. ekonomije
 • ekonomski tehničar

Računovodstveni, financijski i pomoćno tehnički poslovi obuhvaćaju:

– izradu planskih dokumenata i praćenje izvršavanje istih,
– vođenje knjigovodstva,
– obavljanje svih financijskih poslova vezanih za poslovanje, radnike i korisnike Centra, 
– poslove urudžbiranja, dostave i otpreme pošte, arhiviranja i druge administrativne poslove.

Srodne stranice: