VIZIJA Centra za socijalnu skrb Pakrac

Vizija Centra za socijalnu skrb Pakrac

Aktivnim sudjelovanjem u lokalnoj zajednici postići socijalnu osviještenost svakog pojedinca te podići kvalitetu njihovog života.

Promicati međusobnu solidarnost, toleranciju i spremnost na pomoć drugome i samopomoć, uvažavajući pravo na osobnost i privatnost.

Srodne stranice: