Grafički elementi koji prikazuju računalo, miša i tipkovnicu kao dekoracija objave.

Obavijest administratora vezano uz potpuni redizajn internet stranice Centra za socijalnu skrb Pakrac

U koliko ste od ranije korisnik internet stranica Centra, sada ste mogli primjetiti razliku. Nalazite se u web stranici istog naziva i iste domene, ali potpuno drugačijeg dizajna.
Nakon nekoliko godina urađen je potpuni redizajn internet stranice Centra za socijalnu skrb Pakrac. Razlog za ovu promjenu je stupanje na snagu Zakona koji regulira internet stranice javnog sektora.

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i
programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
(NN 017/2019).

Crtež muškarca koji lijevom rukom traži pažnju a desnom rukom pokazuje na tablu na kojoj piše Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica

Ovim Zakonom određuje se funkcionalnost internet stranica javnog sektora. Svrha Zakona je da se olakša pristup internet stranicama invlidnim osobama i starijim osobama. Za usklađivanje web stranica sa Zakonom propisani su rokovi. Za neizvršavanje obveza propisane su kazne.

Uprava Centra za socijalnu skrb Pakrac naručila je izradu novih, sa Zakonom usklađenih internet stranica. Namjera je bila da se u što većoj mogućoj mjeri primjene odredbe Zakona. Za izradu nove stranice odabran je program nove generacije koji omogućuje bolju pristupačnost stranice.

U tijeku su dodatne radnje na funkcijama pristupačnosti. Postupak prilagodbe stranice biti će dovršen u zakonom zadanim rokovima. 
Po završetku ovog posla biti će objavljena Zakonom propisana Izjava o pristupačnosti.

Izrada nove stranice rađena je na pomoćnoj poziciji te nije ometano funkcioniranje postojeće web stranice. Početna stranica je sada bitno drugačija sa akcentom na isticanje novih objava. Sa stare web stranice gotovo u potpunosti je prenešen postojeći sadržaj. Sadržaj je mjestimično grafički obogaćen. Stranice koriste iste nazive i nalaze se u glavnom na istim pozicijama kao i ranije. Stranice su dostupne kroz glavni izbornik i padajuće menije. Također postoje i međustranice sa linkovima do stranica unutar pojedine grupe.

Vjerujemo da će ove internet stranice sada biti dostupnije i praktičnije za korištenje većem broju korisnika.

Zvonimir Perše potpis

Dodatak 08.09.2020.

U međuvremenu, prilagodba ove internetske istranice zahtjevima pristupačnosti u potpunosti je dovršena.

Objavljena je Izjava o pristupačnosti i dodatne stranice sa uputama.

Pogledajte:

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Upute za korištenje stranica

Upute korisnicima pristupačnosti

Računalo iMac i pristupačnost